Organizator pracy artystycznej

JOBS
Dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko: Organizator pracy artystycznej w Sekcji Wydarzeń Artystycznych.
 
DEADLINE FOR SUBMISSIONS08JULfr, 23:59
Rodzaj umowy: umowa o pracę / średnie wynagrodzenie: informacja mailowa na życzenie
Wymiar etatów: 1,0 etat
Miejsce wykonywania pracy: siedziba Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie oraz okazjonalnie w miejscu organizacji wydarzeń filharmonijnych

Osoba zatrudniona będzie miała w zakresie zadań do realizacji:
- koordynacja pracy orkiestry oraz innych wykonawców w zakresie udziału w próbach
i koncertach zgodnie z planem pracy,
- współpraca w zakresie opracowania miesięcznych harmonogramów pracy orkiestry,
- współpraca z Dyrektorem Artystycznym, asystentem Dyrygenta oraz kierownikami grup muzycznych,
- współpraca z bibliotekarzem Orkiestry,
- bieżąca ewidencja pracy Orkiestry w oparciu o systemy informatyczne,
- przygotowywanie dokumentacji i umów dla muzyków doangażowanych,
- koordynacja wyjazdów orkiestry podczas koncertów odbywających się poza siedzibą filharmonii,
- opracowywanie informacji związanych ze składami orkiestry,

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- umiejętności interpersonalne;
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie;
- umiejętność pracy w zespole;
- biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows), w tym pakietu MS Office; znajomość środowiska Google;
- gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy w tym w godzinach popołudniowych oraz w weekendy;
- bardzo dobra organizacja pracy;
- minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe;

Mile widziane:
- wykształcenie muzyczne lub / i z zakresu zarządzania;
- znajomość innego języka obcego;
- doświadczenie i wiedza z zakresu sztuk performatywnych;
- znajomość praktyk wykonawczych orkiestry, repertuaru oraz umiejętność czytania nut, znajomość obsługiwania programów edycji zapisu nutowego.

Korzyści:
- możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych przez Filharmonię im.
M. Karłowicza w Szczecinie; w tym obejmujące wydawnictwa muzyczne:
- możliwość rozwoju zawodowego:
- praca w profesjonalnym zespole, w przyjaznej atmosferze:
- komfortowe warunki pracy w nowoczesnym budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie;
- pakiet świadczeń socjalnych:
- pracownikom zapewniamy prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce:
- dodatkowo, oferujemy w atrakcyjnych cenach, prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover
w Polsce członkom rodzin pracowników oraz pakiety sportowe.

Wymagane dokumenty:
1. CV/list motywacyjny
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji jak poniżej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w zakresie rekrutacji do pracy w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie na stanowisko: Organizator Pracy Artystycznej”.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 08.07.2022 r.

Adres e-mail: kadry@filharmonia.szczecin.pl w temacie wiadomości proszę dopisać: Organizator Pracy Artystycznej (OPA).

Dane osoby do kontaktu: Katarzyna Conder Główny specjalista ds. personalnych i organizacji pracy,
na adres e-mail: k.conder@filharmonia.szczecin.pl, tel. 91 311 68 64.

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Klauzula informacyjna: przetwarzanie w celu obsługi procesu rekrutacji:
W związku z realizacją wymogów RODO informujemy:
(1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia im Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą przy ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, nazywana dalej Filharmonią;
(2) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Filharmonia;
(3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny przy realizacji i zakończenia procesu rekrutacji i zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku nie podjęcia działań związanych z zawarciem umowy.
(4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
(5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
(6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji, a konsekwencją niepodania ich skutkować będzie wyłączeniem z procesu rekrutacji.

Pytania odnośnie ochrony danych kierować należy do Inspektora Ochrony Danych pod adres e-mail: rodo@filharmonia.szczecin.pl
 
June 2022
01JUNwd, 09:00
DONUTA PRZEDSTAWIAKoncert z publicznościądla przedszkoli i klas I-III
01JUNwd, 11:00
DONUTA PRZEDSTAWIAKoncert z publicznościądla przedszkoli i klas I-III
01 JUN, wd, 19:00 - GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA - 50 LAT NA SCENIEkoncert zewnętrzny
02 JUN, th, 18:00 - AKADEMIA SZTUKIkoncert zewnętrzny
03JUNfr, 15:00
03JUNfr, 16:00
03JUNfr, 19:00
FILM-HARMONY 2021/2022Lord of the Rings based on TolkienSymphonic concert with the audience
04JUNsa, 09:00
Warsztaty "RANIUTTO"Workshops dla dzieci od 1. do 2. roku życia z opiekunami
04JUNsa, 11:00
WARSZTATY „RANIUTTO”Workshops dla dzieci od 3. do 5. roku życia z opiekunami
04JUNsa, 20:00
05JUNsn, 17:00
Koncerty rodzinne 2021/2022 | Filharmonia Szczecin Online 2021/2022Niebieskie pudełkoFree online premieredla dzieci od 6. roku życia z opiekunami
05JUNsn, 17:00
07JUNtu, 09:00
DONUTA PRZEDSTAWIAKoncert z publicznościądla przedszkoli i klas I-III
07JUNtu, 11:00
DONUTA PRZEDSTAWIAKoncert z publicznościądla przedszkoli i klas I-III
10JUNfr, 15:00
10JUNfr, 16:00
10JUNfr, 19:00
GRANDIOSO 2021/2022Season finale | VAUGHAN WILLIAMSSymphonic concert
11JUNsa, 09:00
Warsztaty "RANIUTTO"Workshops dla dzieci od 1. do 2. roku życia z opiekunami
11JUNsa, 11:00
WARSZTATY „RANIUTTO”Workshops dla dzieci od 3. do 5. roku życia z opiekunami
11JUNsa, 12:00
14 JUN, tu, 20:00 - RED BOXkoncert zewnętrzny
15JUNwd, 10:00
Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki 2022Wzór na pamięć - niezapomniana konferencjaConference
16JUNth, 19:00
Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki 2022Pamiętnik SzczecinaFree online premiere
16JUNth, 20:00
SOUNDLAB 2021/2022 | SOUNDLAB 2022/2023Ollie Howell | Forest Rising
Event rescheduled to 2022-11-12
Concert with audience
17JUNfr, 16:00
17JUNfr, 19:00
Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki 2022Niezapominajka | Przeboje muzyki klasycznejSymphonic concert with the audience
18JUNsa, 11:00
Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki 2022Łowcy pamięciRodzinna gra miejska
18JUNsa, 12:00
18JUNsa, 13:00
Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki 2022Pan DźwiękFamily performance
19JUNsn, 17:00
Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki 2022 | Koncerty rodzinne 2021/2022Gdzie jest memo?Family concertdla dzieci od 6. roku życia z opiekunami
21JUNtu, 17:00
24JUNfr, 21:00
25JUNsa, 12:00
29JUNwd, 19:00
BRILLANTE 2021/2022BREGOVIĆ | Three Letters from SarajevoConcert with the audience
July 2022
01JULfr, 15:00
02JULsa, 12:00
03JULsn, 12:00
05JULtu, 17:00
Gdzie jest memo?Free online premiere
08JULfr, 15:00
09JULsa, 12:00
10JULsn, 12:00
15JULfr, 15:00
16JULsa, 12:00
17JULsn, 12:00
22JULfr, 15:00
23JULsa, 12:00
24JULsn, 12:00
29JULfr, 15:00
30JULsa, 12:00
31JULsn, 12:00
2022
REPERTUAR
COOKIESIn order to make it easier for you to use filharmonia.szczecin.pl, and also for statistical purposes, we use cookies. If you do not block cookies, it means that you agree to use them and store them in your device’s memory. You may manage your cookies by changing the settings of your browser.
Privacy Policy | Privacy policy | I AGREE