Księgowy w Sekcji Finansowej

JOBS
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko: księgowy w Sekcji Finansowej
DEADLINE FOR SUBMISSIONS15JAN '24mn, 00:00
SUBMISSIONS CLOSED
Required documents should be e-mailed until 15-01-2024 to kadry@filharmonia.szczecin.pl, with the note "Księgowy".

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Średnie wynagrodzenie: informacja mailowa na życzenie
Wymiar etatów: 1,0 etat
Miejsce wykonywania pracy: siedziba Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
 • Prowadzenie ewidencji i weryfikacja czasu pracy.
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników Filharmonii.
 • Kompletowanie i weryfikacja dokumentów dotyczących nieobecności oraz ich wprowadzanie
do modułu Kadry-Płace.
 • Pomoc w obsłudze modułu Kadry-Płace w zakresie wynagrodzeń bezosobowych.
 • Sporządzanie deklaracji i raportów ZUS w zakresie wynagrodzeń i świadczeń oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z ZUS.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11.
 • Kompletowanie i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego dokumentów bankowych.
 • Księgowanie i dekretowanie dokumentów należności w systemie finansowo-księgowym, kontrola terminów regulowania należności.
 • Przetwarzanie danych osobowych.
 • Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Współpraca w zakresie wynikającym z potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych.
-Wykonywanie innych czynności nie objętych zakresem obowiązków, zleconych przez przełożonego.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, najlepiej o specjalizacji rachunkowość;
 • Min. 1 – roczne doświadczenie na stanowisku z zakresu księgowości, obsługi płacowej i rozliczania czasu pracy;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i obsługi pakietu MS Office;
 • Wysoka kultura osobista, umiejętność zachowania dyskrecji;
 • Efektywna i bardzo dobra organizacja pracy, zaradność i operatywność, sumienność
i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków służbowych;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.

Mile widziane:
 • Znajomość j. angielskiego;
 • Umiejętności interpersonalne: asertywność, umiejętność dostosowania się do zmian, umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie takich cech jak: obowiązkowość, odpowiedzialność, opanowanie, zdolność ustalania priorytetów, umiejętność szybkiego uczenia się.

W zamian oferujemy:
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia doświadczenia i poszerzenia kompetencji;
 • Stabilne warunki zatrudnienia (8 godzinny czas pracy);
 • Pracę w profesjonalnym zespole, w przyjaznej atmosferze;
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych m.in. dofinansowanie do wypoczynku, zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe, prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce dla pracowników.

Wymagane dokumenty:
 • CV/List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji do pracy w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie na stanowisko: Księgowy”.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 15.01.2024 r.

Adres e-mail: kadry@filharmonia.szczecin.pl w temacie wiadomości proszę dopisać: księgowy.

Dane osoby do kontaktu: Katarzyna Conder Główny specjalista ds. personalnych i organizacji pracy, adres e-mail: kadry@filharmonia.szczecin.pl / tel. 91 3116864

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Klauzula informacyjna: przetwarzanie w celu obsługi procesu rekrutacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin,
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych to: iod@filharmonia.szczecin.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji – na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisu art. 221 § 1 ustawy Kodeks Pracy, a w zakresie nieobjętym treścią tego przepisu wyłączenie na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi IT i obsługi hostingu poczty elektronicznej administratora,
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego podmiotu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 ustawy Kodeks Pracy lecz odmowa ich podania skutkowała będzie niemożliwością uczestniczenia w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Która może być w każdym czasie odwołana,
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie są przekazywane do Państwa trzeciego.
July 2024
brak wydarzeń w tym miesiącu
August 2024
03AUG '24sa, 11:00
03AUG '24sa, 12:00
03AUG '24sa, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
03AUG '24sa, 15:00
Choriner MusiksommerChoriner Musiksommer 2024Symphonic concert
04AUG '24sn, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
10AUG '24sa, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
11AUG '24sn, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
17AUG '24sa, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
18AUG '24sn, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
22AUG '24th, 19:00
24AUG '24sa, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
24AUG '24sa, 18:00
25AUG '24sn, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
30AUG '24fr, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Regionalne dziedzictwo Pomorza ZachodniegoWorkshops
30AUG '24fr, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Przesłuchania tradycyjneAuditions
30AUG '24fr, 19:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Dikanda z OrkiestrąConcert
31AUG '24sa, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Badania terenoweWorkshops
31AUG '24sa, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Przesłuchania eksperymentalneAuditions
31AUG '24sa, 21:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Jam session | SUFERIJam session
31AUG '24sa, 23:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Dom tańca | WędrowiecDancing party
2024
REPERTUAR