Koordynator wolontariuszy w Centrum Edukacji

JOBS
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko: Koordynator wolontariuszy w Centrum Edukacji.
DEADLINE FOR SUBMISSIONS06JAN '24sa, 00:00
SUBMISSIONS CLOSED
Required documents should be e-mailed until 06-01-2024 to kadry@filharmonia.szczecin.pl, with the note "Koordynator wolontariuszy (CE)".

Rodzaj umowy: współpraca w oparciu o umowę cywilno-prawną
Wymiar pracy: 0,5 etatu
Miejsce wykonywania pracy: siedziba Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie oraz okazjonalnie w miejscu organizacji wydarzeń filharmonijnych

Osoba zatrudniona będzie miała w zakresie zadań do realizacji:
 • rekrutacja wolontariuszy
 • przygotowywanie porozumień o współpracy z wolontariuszami,
 • zapoznawanie wolontariuszy z organizacją Filharmonii poprzez przekazywanie ogólnych informacji,
 • zapoznawanie z pracownikami komórek merytorycznych i organizacja niezbędnych szkoleń,
 • prowadzenie grafików pracy wolontariuszy,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą wolontariuszy,
 • planowanie i organizacja zadań wolontariuszy,
 • ocena i motywowanie wolontariuszy,
 • przygotowanie zaświadczeń i rekomendacji,
 • organizowanie cyklicznych spotkań okolicznościowych i integracyjnych dla wolontariuszy,

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, mile widziane ukończone studia na kierunkach humanistycznych, społecznych lub dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi,
 • doświadczenie w pracy związanej z kontaktem z ludźmi (w tym staże i praktyki), mile widziane w obszarze rekrutacji lub szkoleń,
znajomość programów pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, m.in. nawiązywania kontaktu z innymi, uważnego słuchania, prowadzenia spotkań i prezentacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Mile widziane:
 • doświadczenie w pracy z wolontariuszami.

Korzyści:
 • możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • praca w profesjonalnym zespole, w przyjaznej atmosferze;
 • komfortowe warunki pracy w nowoczesnym budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.

Wymagane dokumenty:
 • CV/List motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji jak poniżej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w zakresie rekrutacji do pracy w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie na stanowisko: Koordynator wolontariuszy”.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 06.01.2024 r.

Adres e-mail: kadry@filharmonia.szczecin.pl w temacie wiadomości proszę dopisać: Koordynator wolontariuszy (CE).

Dane osoby do kontaktu: Katarzyna Conder Główny specjalista ds. personalnych i organizacji pracy, na adres e-mail:k.conder@filharmonia.szczecin.pl / tel. 91 3116864/.

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Klauzula informacyjna: przetwarzanie w celu obsługi procesu rekrutacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin,
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych to: iod@filharmonia.szczecin.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji – na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisu art. 221 § 1 ustawy Kodeks Pracy, a w zakresie nieobjętym treścią tego przepisu wyłączenie na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi IT i obsługi hostingu poczty elektronicznej administratora,
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego podmiotu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 ustawy Kodeks Pracy lecz odmowa ich podania skutkowała będzie niemożliwością uczestniczenia w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Która może być w każdym czasie odwołana,
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie są przekazywane do Państwa trzeciego.
July 2024
brak wydarzeń w tym miesiącu
August 2024
03AUG '24sa, 11:00
03AUG '24sa, 12:00
03AUG '24sa, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
03AUG '24sa, 15:00
Choriner MusiksommerChoriner Musiksommer 2024Symphonic concert
04AUG '24sn, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
10AUG '24sa, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
11AUG '24sn, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
17AUG '24sa, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
18AUG '24sn, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
22AUG '24th, 19:00
24AUG '24sa, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
24AUG '24sa, 18:00
25AUG '24sn, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
30AUG '24fr, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Regionalne dziedzictwo Pomorza ZachodniegoWorkshops
30AUG '24fr, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Przesłuchania tradycyjneAuditions
30AUG '24fr, 19:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Dikanda z OrkiestrąConcert
31AUG '24sa, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Badania terenoweWorkshops
31AUG '24sa, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Przesłuchania eksperymentalneAuditions
31AUG '24sa, 21:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Jam session | SUFERIJam session
31AUG '24sa, 23:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Dom tańca | WędrowiecDancing party
2024
REPERTUAR