p.o. Głównego księgowego

JOBS
Dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko p.o. Głównego księgowego.
DEADLINE FOR SUBMISSIONS29MAR '24fr, 00:00
SUBMISSIONS CLOSED
Required documents should be e-mailed until 29-03-2024 to kadry@filharmonia.szczecin.pl, with the note "p.o. Głównego księgowego".

Liczba lub wymiar etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: siedziba Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
 • Kierowanie całokształtem działalności podległej sekcji;
 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych;
 • Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych w module Finansowo-Księgowym;
 • Rozliczanie sprzedaży kas biletowych, weryfikacja raportów sprzedaży, przygotowywanie i importowanie danych z systemu sprzedaży biletów do modułu Finansowo-Księgowego;
 • Rozliczenia podatkowe, przygotowanie i kontrola deklaracji VAT i CIT;
 • Sporządzanie sprawozdań kwartalnie/rocznie o stanie należności Rb-N/Rb-UN oraz o stanie zobowiązań Rb-Z/Rb-UZ;
 • Sporządzanie deklaracji PFRON;
 • Przygotowywanie planów pracy podległych pracowników;
 • Ocena efektywności pracy podległych pracowników;
 • Inwentaryzacja sald;
 • Bieżąca współpraca z bankami, instytucjami;
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, GUS, US);
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku;
 • Aktywna współpraca z pozostałymi pracownikami i innymi sekcjami filharmonii.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, najlepiej o specjalizacji rachunkowość;
 • Min. 3 – letnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i obsługi pakietu MS Office;
 • Wysoka kultura osobista, umiejętność zachowania dyskrecji;
 • Efektywna i bardzo dobra organizacja pracy, zaradność i operatywność, sumienność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków służbowych;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.

Mile widziane:
 • Znajomość j. angielskiego;
 • Umiejętności interpersonalne: asertywność, umiejętność dostosowania się do zmian, umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie takich cech jak: obowiązkowość, odpowiedzialność, opanowanie, zdolność ustalania priorytetów, umiejętność szybkiego uczenia się.

W zamian oferujemy:
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia doświadczenia i poszerzenia kompetencji;
 • Stabilne warunki zatrudnienia (8 godzinny czas pracy);
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych m.in. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe, prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce dla pracowników.

Wymagane dokumenty:
 • CV/List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacji do pracy w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie na stanowisko: p.o. Głównego księgowego”.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 29.03.2024 r.

Adres e-mail: kadry@filharmonia.szczecin.pl w temacie wiadomości proszę dopisać: p.o. Głównego księgowego

Dane osoby do kontaktu: Katarzyna Conder Główny specjalista ds. personalnych i organizacji pracy, adres e-mail: kadry@filharmonia.szczecin.pl / tel. 91 3116864

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Klauzula informacyjna: przetwarzanie w celu obsługi procesu rekrutacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin.
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych to: iod@filharmonia.szczecin.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji – na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisu art. 221 § 1 ustawy Kodeks Pracy, a w zakresie nieobjętym treścią tego przepisu wyłączenie na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi IT i obsługi hostingu poczty elektronicznej administratora.
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego podmiotu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 ustawy Kodeks Pracy lecz odmowa ich podania skutkowała będzie niemożliwością uczestniczenia w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Która może być w każdym czasie odwołana.
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie są przekazywane do Państwa trzeciego.July 2024
brak wydarzeń w tym miesiącu
August 2024
03AUG '24sa, 11:00
03AUG '24sa, 12:00
03AUG '24sa, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
03AUG '24sa, 15:00
Choriner MusiksommerChoriner Musiksommer 2024Symphonic concert
04AUG '24sn, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
10AUG '24sa, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
11AUG '24sn, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
17AUG '24sa, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
18AUG '24sn, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
22AUG '24th, 19:00
24AUG '24sa, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
24AUG '24sa, 18:00
25AUG '24sn, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPECTIVE: Ryszard HorowitzExhibition
30AUG '24fr, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Regionalne dziedzictwo Pomorza ZachodniegoWorkshops
30AUG '24fr, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Przesłuchania tradycyjneAuditions
30AUG '24fr, 19:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Dikanda z OrkiestrąConcert
31AUG '24sa, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Badania terenoweWorkshops
31AUG '24sa, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Przesłuchania eksperymentalneAuditions
31AUG '24sa, 21:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Jam session | SUFERIJam session
31AUG '24sa, 23:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Dom tańca | WędrowiecDancing party
2024
REPERTUAR