scroll
30SIE '24pt, 12:00

Regionalne dziedzictwo Pomorza Zachodniego

Warsztaty
Sala prób
Prowadzący: Maria Witek i Waldemar Witek
Spotkanie warsztatowe z Marią Witek i Waldemarem Witkiem, dotyczące historii, kultury i tradycji Pomorza Zachodniego, w trakcie których uczestnicy będą mogli odkryć bogactwo dziedzictwa kulturowego, rozwijając jednocześnie umiejętności jego ochrony i promocji.

Warsztaty obejmować będą tematykę związaną z analizą dokumentów archiwalnych, pozwalających badać lokalne dziedzictwo i zrozumieć specyfikę tradycji materialnych i niematerialnych na Pomorzu Zachodnim. Uczestnicy dowiedzą się także, jakie są techniki dokumentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Będzie to także wstęp do opracowywania projektów, służących lepszemu zrozumieniu i docenieniu dziedzictwa regionalnego, np. wystaw, wydarzeń czy działań społecznych. Warsztaty nie tylko poszerzą wiedzę uczestników, ale również będą inspiracją do podejmowania działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, zachęcając do świadomego uczestnictwa w procesie budowania tożsamości regionalnej.

Prowadzący

Maria Witek – etnografka, managerka kultury, dyrektorka zachodniopomorskiego Biura Dokumentacji Zabytków, autorka licznych publikacji naukowych, opracowań konserwatorskich, dokumentacji i ekspertyz z zakresu dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków na Pomorzu.

Waldemar Witek – etnograf, główny specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, kierownik Pracowni Terenowej NID w Szczecinie. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu konserwacji, dokumentacji i ochrony zabytków na Pomorzu Zachodnim.

Wydarzenie w ramach cyklu warsztatów skierowanych do animatorów kultury, instruktorów w domach kultury, opiekunów zespół ludowych, członków organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z terenu Pomorza Zachodniego. Warsztaty mają służyć oswajaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, przekazując narzędzia i materiały potrzebne do pracy ze społecznościami lokalnymi.

Warsztaty bezpłatne. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 lipca do 1 sierpnia pod adresem: w.wiezowska@filharmonia.szczecin.pl. Liczba miejsc ograniczona.
FILMY I ZDJĘCIA
Organizator


Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - Miejska Instytucja Kultury współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 


Projekt Turniej Muzyków Prawdziwych Edycja 9 jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027) w ramach celu szczegółowego 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”.


Partnerzy
Partner merytoryczny
SZCZEGÓŁY
Regionalne dziedzictwo Pomorza Zachodniego
30-08-2024 12:00
Sala prób

Sierpień 2024
03SIE '24sb, 12:00
03SIE '24sb, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
03SIE '24sb, 15:00
Choriner MusiksommerChoriner Musiksommer 2024Koncert symfoniczny
04SIE '24nd, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
10SIE '24sb, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
11SIE '24nd, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
17SIE '24sb, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
18SIE '24nd, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
22SIE '24cz, 19:00
24SIE '24sb, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
25SIE '24nd, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
30SIE '24pt, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Regionalne dziedzictwo Pomorza ZachodniegoWarsztaty
30SIE '24pt, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Przesłuchania tradycyjnePrzesłuchania
30SIE '24pt, 19:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Dikanda z OrkiestrąKoncert
31SIE '24sb, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Badania terenoweWarsztaty
31SIE '24sb, 12:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Przesłuchania eksperymentalnePrzesłuchania
31SIE '24sb, 21:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Jam session | SUFERIJam session
31SIE '24sb, 23:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Dom tańca | WędrowiecZabawa taneczna
Wrzesień 2024
01WRZ '24nd, 17:00
Turniej Muzyków Prawdziwych - TMP 2024Koncert LaureatówKoncert
06WRZ '24pt, 19:00
07WRZ '24sb, 19:00
20WRZ '24pt, 19:00
21WRZ '24sb, 19:00
22WRZ '24nd, 17:00
2024
REPERTUAR