Urodziny orkiestry i Filharmonii - świętuj z nami!

AKTUALNOŚCI | 16-02-2018
Koncertem Kurzak | Alagna rozpoczynamy świętowanie roku jubileuszy w naszej Filharmonii! Instytucja w tym roku skończy 65 lat, a orkiestra – starsza siostra, aż 70! - Podkreślam przede wszystkim 70-lecie orkiestry, bo wszystko stało się za sprawą ludzi. Muzyków, którzy po wojnie tu przyjechali i 25 października 1948 roku zagrali pierwszy koncert orkiestry Robotniczego Towarzystwa Muzycznego – mówi Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii. A jak to się zaczęło…? Opowie Państwu Piotr Urbański:
Pierwszy koncert orkiestry symfonicznej Robotniczego Towarzystwa Muzycznego, bezpośredniej poprzedniczki zespołu Filharmonii, odbył się 25 października 1948 roku. Wówczas rozpoczęła się regularna praca nad kształtowaniem poziomu artystycznego i repertuaru. Muzycy orkiestrowi grali i ćwiczyli w przeróżnych miejscach. Pierwsze koncerty kameralne odbywały się w kinie Bałtyk, Państwowych Zakładach Konfekcyjnych i remizie tramwajowej. Początkowe próby dzielenia siedziby z Miejską Radą Narodową (dzisiejszy budynek Urzędu Miasta) kończyły się odstępowaniem sali symfonicznej na rzecz spotkań o wadze państwowej.

Pod koniec roku 1953, 15 grudnia, orkiestra stała się Państwową Filharmonią w Szczecinie, stąd koncert Kurzak | Alagna inauguruje jubileusz sześćdziesięciopięciolecia instytucji. W dziesięciolecie swego istnienia (1958) otrzymała ona patrona – Mieczysława Karłowicza. Licząca wówczas ponad osiemdziesięciu muzyków orkiestra nadal gościła w gruntownie zaadaptowanej i wyremontowanej sali przy dzisiejszym pl. Armii Krajowej. Jej ściany wyłożono boazerią z drewna orzechowego, zamontowano też najnowocześniejsze w tym czasie oświetlenie jarzeniowe. W tej „tymczasowej” siedzibie, liczącej ok. 450 miejsc, grano aż do roku 2014.

Filharmonia rozwijała się również pod względem artystycznym. Sprzyjało temu długoletnie kierowanie zespołem przez Józefa Wiłkomirskiego (1955-1971) oraz Stefana Marczyka (1971-1990). Kolejnymi szefami artystycznymi byli: Jarosław Lipke (1990-1994), Józef Radwan (1994-1996), Jerzy Salwarowski (1996-2003), Zygmunt Rychert (2003-2009) i Mykola Diadiura (2009-2012).

Niezwykle popularne stały się kolejne proponowane przez filharmoników cykle: „Muzyka XX wieku” prezentująca twórczość Siergieja Rachmaninowa, Dymitra Szostakowicza i Mieczysława Karłowicza oraz „Jazz w Filharmonii”. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku to również okres nawiązywania cennych dla instytucji kontaktów. Do Szczecina przybywało wielu wybitnych solistów ze wszystkich kontynentów. Zaczęto gościć najwybitniejsze orkiestry krajowe i zagraniczne. Np. największą gwiazdą sezonu artystycznego 1970/1971 była Wielka Orkiestra Symfoniczna Radia i Telewizji z Moskwy pod kierunkiem Genadija Rożdżestwieńskiego.

Z kolei lata osiemdziesiąte przyniosły wprowadzenie do repertuaru muzyki operowej. Z udziałem szczecińskich filharmoników melomani usłyszeli m.in. „Traviatę”, „Makbeta” i „NabuccoGiuseppe Verdiego, a także poznali najważniejsze dzieła kantatowo-oratoryjne, wykonywane przy udziale kierowanego przez Jana Szyrockiego Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej. Wówczas zadebiutowali uznani dziś kompozytorzy szczecińscy: Marek JasińkiJanusz Stalmierski. Zaczęto również przypominać dzieła dawnych związanych z miastem, przede wszystkim Carla Loewego. Wspomnieć trzeba o legendarnym dyrygencie, Walerianie Pawłowskim, związanym z Filharmonią przez ponad trzydzieści lat.

Orkiestra szybko zaczęła koncertować również poza swoją siedzibą i brać udział w letnich koncertach promenadowych w Międzyzdrojach i Świnoujściu, a także w festiwalach. Niebawem zaczęła też występować na estradach krajowych i zagranicznych, m.in. w Niemczech, Czechach, we Włoszech, w latach późniejszych również w Danii, Holandii, na Łotwie, w Szwecji, we Francji itd.

Z wejściem w nowy wiek filharmonicy coraz silniej odczuwali potrzebę rozwoju, a przede wszystkim – zmiany siedziby. Wyremontowana w latach pięćdziesiątych XX wieku sala utraciła swój blask, a liczba miejsc dla publiczności okazała się niewystarczająca. Filharmonicy potrzebowali większej i nowocześniejszej przestrzeni. Stąd w roku 2004 zrodził się pomysł zbudowania nowej siedziby Filharmonii.

W roku 2012 dyrektorem naczelnym Filharmonii została Dorota Serwa. W działaniach artystycznych wspierali ją pierwsi dyrygenci i dyrektorzy artystyczni, dyrygenci młodszego i średniego pokolenia o ugruntowanej pozycji w świecie artystycznym: Michał Dworzyński (2012/2013), Ewa Strusińska (2013-2015), a obecnie (od sezonu 2016/2017) Rune Bergmann.

Przełomowe wydarzenie w historii Filharmonii stanowiła inauguracja nowej siedziby we wrześniu 2014 roku, zbudowanej na miejscu rozebranego w 1962 roku Konzerthausu (1884). Poszczególne fazy realizacji projektu budynku, przygotowanego przez artystów z barcelońskiej pracowni Estudio Barozzi Veiga, nadzorowała Ewa Porada-Spieszny, pełniąca obecnie funkcję zastępcy dyrektora. Dwie sale koncertowe o znakomitej, cenionej w środowisku muzycznym, akustyce, symfoniczna z 951 miejscami oraz kameralna obliczona na 192 osoby, stały się przestrzenią niezwykle zintensyfikowanych wydarzeń muzycznych, trafiających do zróżnicowanych pod względem wieku oraz gustów muzycznych słuchaczy. Wszystkie parametry sali symfonicznej (siła, równomierność dźwięku, czas opóźnienia i współczynnik odbić bocznych) dają efekt porównywany do wzoru tego typu realizacji – sali koncertowej Musikverein w Wiedniu.

Nowa siedziba Filharmonii oraz działalność własnych i gościnnych dyrygentów, a także znaczne odmłodzenie i poszerzenie składu orkiestry (liczącej dziś ponad dziewięćdziesięciu muzyków) pozwoliły na dynamiczny wzrost poziomu zespołu. Dzięki temu możliwe jest poszerzanie repertuaru o dzieła dotąd w Szczecinie nigdy niewykonywane, a zarazem stworzenie jednej z najciekawszych i najbardziej zróżnicowanych ofert programowych zespołów symfonicznych. Co roku publiczność ma możliwość uczestniczenia w starannie przemyślanych, spójnych i zmieniających się w kolejnych sezonach cyklach koncertowych. Filharmonia stała się przestrzenią, w której rozbrzmiewa repertuar nie tylko klasyczny. Ten jednak stanowi z założenia centrum działań artystycznych.

Na zamówienie Filharmonii w Szczecinie powstały nowe dzieła kompozytorów takich jak Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Zygmunt Krauze, Janusz Stalmierski, Jaromir Gajewski, Piotr Klimek, Miłosz Wośko, Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk, Radzimir Dębski. Filharmonia stała się również głównym ośrodkiem muzyki kameralnej w Szczecinie. Goszczą w niej najlepsze zespoły o światowej renomie, jak choćby kwartety smyczkowe: Emerson, Belcea, Shaghai, Apollon Musagète czy dawniejsi i nowi laureaci konkursów chopinowskich. Obok nich występują w rozmaitych składach muzycy orkiestry, zyskujący możliwość rozwoju i zaprezentowania swych umiejętności w repertuarze kameralnym.

Poziom artystyczny zespołu oraz doskonałe warunki akustyczne obu sal koncertowych pozwalają na dokonywanie nagrań płytowych z muzyką symfoniczną (dzieła Mieczysława Karłowicza) i kameralną.

W nowej siedzibie powiększyła się także znacznie, wyrastająca z tradycji granych przez dziesięciolecia koncertów szkolnych, oferta edukacyjna, docierająca do dzieci i młodzieży.

Po transformacji społeczno-politycznej lat dziewięćdziesiątych Filharmonia stała się instytucją prowadzoną przez miasto Szczecin, a w roku 2017 jej współfinansowania podjęło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki uzyskanym ministerialnym dotacjom dokonano zakupu nowych instrumentów.

W ostatnich latach Filharmonia stała się nie tylko domem muzyki, ale również innych sztuk, tworząc interesującą i chętnie odwiedzaną przestrzeń wystawową na IV poziomie. Liczba rozmaitych wydarzeń (koncertów własnych i gościnnych, wzrasta z roku na rok, osiągając liczbę ponad czterystu w każdym sezonie.

Tym samym spełnia się wyrażone w dniu inauguracji pragnienie Doroty Serwy i zespołu Filharmonii: „Naszym marzeniem jest, aby Filharmonia stała się prawdziwym domem muzyki i, szerzej, sztuki, uczącym szacunku do historii, a zarazem twórczo i mądrze kreującym przyszłość”.
FILMY I ZDJĘCIA

Vivat Meyer!
12-02-2018 16:13
Maj 2024
03 MAJ, pt, 19:00 - METAMORFOZY/ FESTIWAL SZCZECIN CLASSIC 2024koncert zewnętrzny
04MAJ '24sb, 12:00
Galeria przy CerkwiZ miłości do SzczecinaWystawa
04 MAJ, sb, 19:00 - GREGORIAN GRACEkoncert zewnętrzny
05MAJ '24nd, 12:00
Galeria przy CerkwiZ miłości do SzczecinaWystawa
05MAJ '24nd, 19:00
FILM-HARMONY 2023/2024W starym kinie | Czerwie BandKoncert
05MAJ '24nd, 20:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWernisaż
06 MAJ, pn, 19:30 - BAJKOWA sanah: Poezyje i nie tylkokoncert zewnętrzny
09MAJ '24cz, 19:00
KONCERT SPECJALNY 2023/2024Chris BottiKoncert
10MAJ '24pt, 17:00
Kampania Słyszę Dobre Dźwięki 2023-2024Usłysz Dobre Dźwięki | Wykład z zakresu profilaktyki słuchu Wykład
10MAJ '24pt, 19:00
FILM-HARMONY 2023/2024WILLIAMS | Harry PotterKoncert symfoniczny
11MAJ '24sb, 09:00
RANIUTTOWarsztaty z publicznościądla dzieci od 1. do 2. roku życia z opiekunami
11MAJ '24sb, 10:30
RANIUTTOWarsztaty z publicznościądla dzieci od 3. do 4. roku życia z opiekunami
11MAJ '24sb, 12:00
RANIUTTOWarsztaty z publicznościądla dzieci od 5. do 6. roku życia z opiekunami
11MAJ '24sb, 12:00
Galeria przy CerkwiZ miłości do SzczecinaWystawa
11MAJ '24sb, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
12MAJ '24nd, 12:00
Galeria przy CerkwiZ miłości do SzczecinaWystawa
12MAJ '24nd, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
12MAJ '24nd, 17:00
KONCERTY RODZINNE 2023/2024Edu Virtuoso VI – dyrygencki talent showKoncert rodzinnydla dzieci od 6. roku życia z opiekunami
13MAJ '24pn, 10:00
Donuta zapraszaKoncert kameralnydla przedszkoli, klas I-III i seniorów
13MAJ '24pn, 12:00
Donuta zapraszaKoncert kameralnydla przedszkoli, klas I-III i seniorów
14MAJ '24wt, 12:00
Kampania Słyszę Dobre Dźwięki 2023-2024 | Koncerty dla seniorówKonsonanseKoncert kameralnydla seniorów
14MAJ '24wt, 19:00
RUBATO 2023/2024Manolo Alban-Juarez | Musica negra y blancaKoncert muzyki świata
17MAJ '24pt, 19:00
GRANDIOSO 2023/2024BERNSTEIN | de FALLA | STALMIERSKIKoncert symfoniczny
18MAJ '24sb, 12:00
Galeria przy CerkwiZ miłości do SzczecinaWystawa
18MAJ '24sb, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
18 MAJ, sb, 18:00 - STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWOkoncert zewnętrzny
18MAJ '24sb, 22:00
Europejska Noc Muzeów18. Europejska Noc Muzeów
19MAJ '24nd, 12:00
Galeria przy CerkwiZ miłości do SzczecinaWystawa
19MAJ '24nd, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
20MAJ '24pn, 10:00
KONCERTY SZKOLNE 2023/2024Akademia Pana KleksaKoncert szkolnydla klas I-III
20MAJ '24pn, 12:00
KONCERTY SZKOLNE 2023/2024Akademia Pana KleksaKoncert szkolnydla klas IV-VIII
21MAJ '24wt, 10:00
KONCERTY SZKOLNE 2023/2024Akademia Pana KleksaKoncert szkolnydla klas I-III
21MAJ '24wt, 12:00
KONCERTY SZKOLNE 2023/2024Akademia Pana KleksaKoncert szkolnydla klas IV-VIII
24MAJ '24pt, 19:00
BRILLANTE 2023/2024American jazz hits from the moviesKoncert symfoniczny
25MAJ '24sb, 09:00
RANIUTTOWarsztaty z publicznościądla dzieci od 1. do 2. roku życia z opiekunami
25MAJ '24sb, 10:30
RANIUTTOWarsztaty z publicznościądla dzieci od 3. do 4. roku życia z opiekunami
25MAJ '24sb, 12:00
RANIUTTOWarsztaty z publicznościądla dzieci od 5. do 6. roku życia z opiekunami
25MAJ '24sb, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
26MAJ '24nd, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
26MAJ '24nd, 19:00
BRILLANTE 2023/2024Bareja wieczorową porąKoncert
DZIŚ27 MAJpn, 10:00
Donuta zapraszaKoncert kameralnydla przedszkoli, klas I-III i seniorów
DZIŚ27 MAJpn, 12:00
Donuta zapraszaKoncert kameralnydla przedszkoli, klas I-III i seniorów
27 MAJ, pn, 19:00 - VARIUS MANX- 90. TO SIĘ NIE POWTÓRZYkoncert zewnętrzny
31MAJ '24pt, 17:00
Kampania Słyszę Dobre Dźwięki 2023-2024Instrukcja obsługi lęków | Jak sztuka wpływa na naszą psychikę?Dyskusja
31MAJ '24pt, 20:00
Kampania Słyszę Dobre Dźwięki 2023-2024Kosmiczna Podróż GuliweraPlenerowy spektakl rodzinnydla dzieci od 6. roku życia z opiekunami
Czerwiec 2024
01CZE '24sb, 12:00
Kampania Słyszę Dobre Dźwięki 2023-2024Bajkoterapia | Dorota GellnerWarsztaty
01CZE '24sb, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
01CZE '24sb, 13:00
Kampania Słyszę Dobre Dźwięki 2023-20247 lekcji dookoła muzyki | Maciej SzymanowiczWernisaż
01CZE '24sb, 17:00
Kampania Słyszę Dobre Dźwięki 2023-2024 | KONCERTY RODZINNE 2023/2024Kim był Oz?Koncert rodzinnydla dzieci od 6. roku życia z opiekunami
02CZE '24nd, 12:00
Kampania Słyszę Dobre Dźwięki 2023-2024PregnatoWarsztaty
02CZE '24nd, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
02CZE '24nd, 17:00
Kampania Słyszę Dobre Dźwięki 2023-2024 | KONCERTY RODZINNE 2023/2024Kim był Oz?Koncert rodzinnydla dzieci od 6. roku życia z opiekunami
04CZE '24wt, 10:00
Donuta zapraszaKoncert kameralnydla przedszkoli, klas I-III i seniorów
04CZE '24wt, 12:00
Donuta zapraszaKoncert kameralnydla przedszkoli, klas I-III i seniorów
05CZE '24śr, 10:00
Donuta zapraszaKoncert kameralnydla przedszkoli, klas I-III i seniorów
05CZE '24śr, 12:00
Donuta zapraszaKoncert kameralnydla przedszkoli, klas I-III i seniorów
08CZE '24sb, 09:00
RANIUTTOWarsztaty z publicznościądla dzieci od 1. do 2. roku życia z opiekunami
08CZE '24sb, 10:30
RANIUTTOWarsztaty z publicznościądla dzieci od 3. do 4. roku życia z opiekunami
08CZE '24sb, 12:00
RANIUTTOWarsztaty z publicznościądla dzieci od 5. do 6. roku życia z opiekunami
08CZE '24sb, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
08 CZE, sb, 18:00 - MICHAŁ BAJOR- NO, A JA? [PRZENIESIONY Z 17.03.2024]koncert zewnętrzny
09CZE '24nd, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
09CZE '24nd, 15:00
ACADEMICOAkademia Sztuki kameralnieKoncert kameralny
09 CZE, nd, 17:00 - ANDRZEJ SIKOROWSKIkoncert zewnętrzny
14CZE '24pt, 19:00
GRANDIOSO 2023/2024Zakończenie sezonu | BRANFORD MARSALISKoncert symfoniczny
15CZE '24sb, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
15CZE '24sb, 17:00
15CZE '24sb, 19:00
GRANDIOSO 2023/2024Zakończenie sezonu [PRZENIESIONY NA 14 CZERWCA]Koncert symfoniczny
16CZE '24nd, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
21CZE '24pt, 16:30
21CZE '24pt, 19:00
22CZE '24sb, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
23CZE '24nd, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
29CZE '24sb, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
30CZE '24nd, 12:00
Galeria Poziom 4.RETROSPEKTYWA: Ryszard HorowitzWystawa
2024
REPERTUAR